Nastavení vlastností programu a zápis do cookies

Tyto volby změní standardní nastavení vzhledu některých vlastností na stránkách na individuální. Jsou zapisovány do Cookies ve vašem počítači. Ten si je pamatuje 1 měsíc od poslední návštěvy nebo dokud nejsou Cookies vymazány. Pro správnou funkci změny vzhledu a zobrazení je nutné mít v prohlížeči povolené použití "Cookies"
Volba Popis
Počet řádek tabulky zobrazovaných na jedné stránce výpisu deníků a ostatních tabulek. Pokud má zobrazovaná tabulka větší počet řádek, zobrazuje se stránková navigace. U zobrazení deníků a nastaveném počtu řádek vyšším než 100 je omezen zobrazovaný počet také svislou rolovací lištou. Proto má smysl toto nastavení snižovat pouze při velmi pomalém připojení k síti.
Počet miniatur zobrazovaných na jedné stránce výpisu obrázkových galerií. Tato volba významným způsobem ovlivňuje rychlost zobrazení při standardním nebo pomalejším připojení k síti.
Velikost obrázku miniatury. Tato volba ovlivní formát zobrazení stránek galerií, rozložení stránky a prázdné okraje v závislosti na celkové velikosti okna prohlížeče. Bez změny počtu miniatur nemá vliv na rychlost zobrazení.
Odeslat formulář

Home |  Deníky |  Galerie |  Dokumenty |  Aktuality |  Nastavení |  Napište mi    © 2011 František Střihavka OK1CA